ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมกิจกรรมส่งเสริม ICT เพื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,10:15  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนเด็กปฐมวัย วิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,10:09  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย Executive function ( EF )
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,10:04  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:58  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ฝึกสอนและส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:54  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:51  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 สู่การนำไปปฎิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:44  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรีเพื่่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:37  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:29  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางชนิกานต์ สุธาพจน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,09:24  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..