กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สุนันท์ เอมมะโน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0832186763
อีเมล์ : sunun172525@gmail.com

นางจามยุรี กันธุไร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 065-7538655
อีเมล์ : jamyuree_oil@hotmail.com