กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมนตชัย บุญเพชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0825638946

นางสาวมจพร ไวทะยะจันดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0850546068
อีเมล์ : witayajande@gmail.com

นางสาวธาราทิพย์ กฤษณการ
ครู
เบอร์โทร : 0611521052
อีเมล์ : suntareewan@hotmail.com

นางอภิรดี หริกุลรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0984269956