กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิกร คงสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปรีชา ลำพึงกาล
ครู
เบอร์โทร : 0840789139