กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิพนธ์ กันเจิม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจำนงค์ บัวศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 08-8272-7675

นายทวีชัย นิลเนตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0822258131
อีเมล์ : -

นางรักษา ชัยศักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0810426891
อีเมล์ : -