คณะผู้บริหาร

นางฉวี ถวิลถึง
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวอภิญญา ถวิลถึง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 083625536
อีเมล์ : PJanuban556@gmail.com

นายเกรียงไกร ถวิลถึง
ผู้จัดการ