ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวี ถวิลถึง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ถวิลถึง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083625536
อีเมล์ : PJanuban556@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร ถวิลถึง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :