รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
556หมู่7   ตำบลบึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
เบอร์โทรศัพท์ 056-732-700,083-625-536 เบอร์แฟกส์ 056-732-700
Email : PJanuban556@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :